قبیلۀ ما

شیدائی قبیله ی عشق و عقیده ایم...

قبیلۀ ما

شیدائی قبیله ی عشق و عقیده ایم...

قبیلۀ ما

ما را نبی قبیله ی سلمان خطاب کرد
روی غرور و غیرت ما او حساب کرد
از ما بترس طایفه ای پر اراده ایم
ما مثل کوه پشت علی ایستاده ایمیاران! شتاب کنید که زمین نه جای ماندن،
که گذرگاه است ...
گذر از نفس به سوی رضوان حق.
هیچ شنیده ای که کسی در گذرگاه رحل اقامت بیفکند ؟
الرحیل، الرحیل
یاران شتاب کنید! ...
(سید مرتضی آوینی)

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

همه‌ی اضطراب هایم کم بود، اضطراب 24 خرداد هم افتاده به جانم

تا همین دیروز این حالی* نبودم ها، یکمی که بیشتر تیز شده ام توی حرف‌ها و تبلیغات،‌ چنگِ چند دلی اش افتاده به روح و روانم،

احساس میکنم همان اتفاق ناخوشایندی که نمی خواستیمش دارد می افتد

چند نامزد داریم که هرکدام یکی از شریان های اصلی را خوب می شناسد،

هیچ کدام به تنهایی راهی به شاهرگ اصلی ندارد

و این یعنی همان بی مهره بودن نظام و قحط الرجالی که دوستانمان با "برو بابا" از کنارش می گذرند

این خیلی دردناک است که با کلی زیر و رو کردن،

 قدرت مدیریت را در یکی،

شجاعت برخورد صریح در سیاست خارجی را در یکی دیگر ،

تجربه را در دیگری

و تدبیر اقتصادی را تنها در نفر چهارم ببینیم.

آدم دلش می خواهد این 4 تا را بریزد توی هاونگ و بکوبد و یک آدم بهینه شده را از توی هاونگ درآورد.‌

هر کدام که روی کار بیاید توی ماجراهای زیادی حرصمان خواهد داد

مگر آن‌که خدا توی این مقطع از تاریخ یک استثنایی قائل شود و قاعده ی لطفش را قویّاً شامل حال رئیس جمهور هم بکند!

 

...

*از این حالم خیلی هم حالم بد نمی شود! درواقع خوب است همه مان یک سرکی به درون خودمان بزنیم و مطمئن شویم همچین اضطرابی داریم یا نه، که اگر نداشتیم بهتر است سریعاً از خودمان ناامید شویم

  • م.م
script language=’JavaScript’ type=’text/javascript’ src=’http://scas.ir/wp-content/uploads/2012/12/scas-right.js‘>